Tuesday, May 29, 2012

Syeikh Ahmad dan Seekor Nyamuk


SYEIKH YA’QUB BIN KURAZ merupakan sahabat dekat Syeikh Ahmad Rif’ah seorang ulama zuhud yang bermadzhab Syafi’i. Suatu saat di kala musim dingin Syeikh Ya’qub ingin menemui Syeikh Ahmad, dan saat itu beliau mendapati Syeikh Ahmad sedang berwudhu seraya memanjangkan tangan dan membiarkannya tidak bergerak dalam waktu yang lama.

Syeikh Ya’qub akhirnya mendekat kepada Syeikh Ahmad, saat itu Syeikh Ahmad pun menyampaikan,”Wahai Ya’qub engkau telah mengganggu makhluk yang lemah ini.” Syeikh Ya’qub pun bertanya-tanya,”Siapa dia?” Syeikh Ahmad pun menjawab,”Nyamuk kecil, ia memakan rizkinya dari tanganku, lalu terbang karena kedatanganmu.” (Thabaqat As Syafi’iyah Al Kubra, 6/24,25)

No comments:

Post a Comment

Mohon tidak menuliskan Link hidup & Spam. Hatur Nuhun
SPAM & LINK Will be deleted!

THEME BY RUMAH ES